Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry

Spotlight Videos

MPRO5001-Små barn som er blinde –erfaringer med digitale medier
Default Presenter
11/30/2016 11:30:00 AM
View

VIDSÅR1 16H - 29112016 - del1
Ansatte ved sunnaas sykehus. Telemedisinsk sårprosjekt - samhandling med pasient og helsepersonell i hjemmet.
Default Presenter
11/29/2016 1:33:00 PM
View

VIDSÅR1 16H - 29112016 - del2
Default Presenter
11/29/2016 1:35:00 PM
View

VIDSÅR1 16H - 30112016 - del1
Klinisk vurdering av sår.
Default Presenter
11/30/2016 1:36:00 PM
View

VIDSÅR1 16H - 30112016 - del2
Livskvalitet og smerter hos pasienter med ulike typer sår - hva sier litteraturen?
Default Presenter
11/30/2016 1:39:00 PM
View

Recent Channels

Fakultet for helsevitenskap
Fakultetet skal være et fremragende kompetansesenter for helsefaglig utdanning, forskning og formidling av personsentrert og tverrfaglig helsearbeid med spesiell fokus på primærhelsetjenesten.
12/21/2016 3:04:33 PM
View

Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap
12/21/2016 3:04:29 PM
View

Fakultet for teknologi og maritime fag
12/21/2016 3:04:34 PM
View

Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap
12/21/2016 3:04:32 PM
View