Channel - Fakultet for helsevitenskap
Fakultetet skal være et fremragende kompetansesenter for helsefaglig utdanning, forskning og formidling av personsentrert og tverrfaglig helsearbeid med spesiell fokus på primærhelsetjenesten.
12/21/2016 3:04:33 PM

Channel Videos

Fagdag
Allmennoptometri & Tverrfaglig samhandling rundt personer med nedsatt syn eller blindhet
Default Presenter
4/16/2015 7:00:00 AM
View

Introduction to Globalization Film 2 Lecture 1 Part 1
Lecture 1
Default Presenter
10/9/2016 2:08:10 PM
View

MKVANT606 - 01 - Signifikanstesting /v ragnhild Sørum Falk
Default Presenter
10/18/2016 2:08:00 PM
View

MKVANT606 - 03 - 19.10.2016
Default Presenter
10/28/2016 3:19:57 PM
View

MORT4001- Nurostructures and
Default Presenter
9/15/2016 1:15:00 PM
View

MORT4001-Development and
Default Presenter
9/15/2016 11:15:00 AM
View

MORT5001-Barn og kontaktlinser
Kathinka Jeber
9/22/2016 12:15:00 PM
View

MORT5001-Differential diagnosis of neurologenic, myogenic and mechanical eye muscle disorders
NN Nadia Northway
9/20/2016 2:15:00 PM
View

MORT5001-General investigation of incomitant
NN Nadia Northway
9/20/2016 12:15:00 PM
View

MORT5001-Micro
NN Nadia Northway
9/19/2016 9:15:00 AM
View

MORT5001-Optical correction in strabism
Andre Roth
9/22/2016 7:15:00 AM
View

MORT5001-Secondary deviations/ Consecutive
NN Nadia Northway
9/21/2016 7:15:00 AM
View

MORT5001-Vertical deviations
NN Nadia Northway
9/21/2016 12:15:00 PM
View

MPRO5001-Små barn som er blinde –erfaringer med digitale medier
Default Presenter
11/30/2016 11:30:00 AM
View

MSRI4001-Förändrat liv och lärande vid synnedsättning-02
Inger Berntsson
11/6/2015 12:10:00 PM
View

MSRI4001-Grunnleggende optikk –Gøril Pharm
Default Presenter
8/25/2015 1:00:00 PM
View

MSRI4001-Introduksjon til øyet og synsfunksjonen
Default Presenter
8/25/2015 1:00:00 PM
View

MSRI4001-Normalitet og och lärande-01
Inger Berntsson
11/6/2015 11:15:00 AM
View

MSRI4001-Rehabilitering och habilitering
Presenter: Inger Berntsson
Default Presenter
8/26/2015 10:15:00 AM
View

MSRI4001-Synets betydning for utvikling og deltagelse i dagliglivet
Presenter: Sissel Torgersen
Default Presenter
8/25/2015 7:10:00 AM
View

MSRI4001-Tverrfaglig kartlegging og optimalisering -Hørsel og synstap-03
Rolf Mjønes
11/5/2015 1:05:00 PM
View

MSRI40101-Forelesning-01
Default Presenter
4/15/2015 7:00:00 AM
View

MSRT4001-Begreppet aktivitet
Default Presenter
1/18/2016 2:00:00 PM
View

MSRT4001-Delaktighet, medborgerskap og døvblindhet
Litteratur: Gustavsson (red) 2004, Delaktighetens språk Gustavsson (2004) På spaning efter det levda medborgarskapet
Ann-Britt Johansson
4/25/2016 7:00:00 AM
View

MSRT4001-Dick Brunech-01
Default Presenter
1/19/2016 12:00:00 PM
View

MSRT4001-Dick Brunech-02
Default Presenter
1/19/2016 1:00:00 PM
View

MSRT4001-Dick Brunech-04
Default Presenter
1/20/2016 8:15:00 AM
View

MSRT4001-Dick Brunech-05
Default Presenter
1/20/2016 9:15:00 AM
View

MSRT4001-Dick Brunech-06
Default Presenter
1/20/2016 10:15:00 AM
View

MSRT4001-Hälsa och sjukdom ur olika perspektiv
Inger Berntsson
1/18/2016 12:00:00 PM
View

MSRT4001-Inkludering
Litteratur: Armstrong
Inger Berntsson
4/25/2016 9:00:00 AM
View

MSRT4001-Synnedsättningens konsekvenser för dagligt liv
Default Presenter
1/18/2016 1:00:00 PM
View

MSRT4001-Synsfunksjon og persepsjon-01
Default Presenter
1/20/2016 12:00:00 PM
View

MTVM4001-Teori och praktik-02
Litteratur: Vetenskapsrådet
Inger Berntsson
11/10/2015 8:00:00 AM
View

MTVM4001-Utveckling av evidensbaserad kunskap-02
Litteratur: Willman, Stoltz & Bahtsevani
Inger Berntsson
11/10/2015 9:45:00 AM
View

SPLGRU110 - 01 - Grunnleggende sykepleie -Ernæring.
Siri Elisabeth Meyer
9/16/2014 6:03:30 AM
View

SÅR100 - 05 - Trykksår, psykososiale aspekt ved å leve med sår, betydning av sår på samfunnsnivå og å arbeide kunnskapsbasert.
Default Presenter
11/12/2015 8:00:00 AM
View

VIDSÅR 15H - 01 - Kunnskapsbasert praksis
Førsteamanuensis Edda Johansen, HBV, Institutt for sykepleievitenskap - Drammen
9/14/2015 12:00:00 PM
View

VIDSÅR 15H - 02 - Hudens oppbygging og funksjon // Sårtilhelingsprosessen, sårfasene og vurdering av hudforandringer.
Kristin Bergersen, hudlege, Oslo universitetssykehus
9/15/2015 7:00:00 AM
View

VIDSÅR 15H - 03 - Sirkulasjonsfysiologi og patofysiologi.
Prof. Einar Stranden, Aker Universitetssykehus
9/16/2015 7:00:00 AM
View

VIDSÅR 15H - 04 - Diagnostisering av sår - hvorfor? og hvordan?
Andreas Dietze, Seksjonsleder, ortoped, Tønsberg Sykehus
9/17/2015 7:00:00 AM
View

VIDSÅR 15H - 05 - Trykksår, psykososiale aspekt ved å leve med sår, betydning av sår på samfunnsnivå og å arbeide kunnskapsbasert.
Default Presenter
11/9/2015 9:00:00 AM
View

VIDSÅR 15H - 06 - Trykksår, psykososiale aspekt ved å leve med sår, betydning av sår på samfunnsnivå og å arbeide kunnskapsbasert.
Default Presenter
11/10/2015 8:00:00 AM
View

VIDSÅR1 16H - 28112016 - del1
Phathophysiology of pressure ulcer development - latest latest evidence
Default Presenter
11/28/2016 1:06:00 PM
View

VIDSÅR1 16H - 28112016 - del3
Professor Dimitri Beeckman, Ghent University, Belgia
11/28/2016 1:26:00 PM
View

VIDSÅR1 16H - 28112016 - del4
Hvordan redusere trykksår og IAD?
Førsteamanuensis Edda Johansen, HBV, Institutt for sykepleievitenskap - Drammen
11/28/2016 1:28:00 PM
View

VIDSÅR1 16H - 28112016 - del5
Erfaring med trykksårsforebyggende arbeid i pasientsikkerhetsprogrammet. Johnny Advoocaat-Vedvik - prosjektleder, Pasientsikkerhetsprogrammet.
Johnny Advocaat-Vedvik
11/28/2016 1:29:00 PM
View

VIDSÅR1 16H - 29112016 - del1
Ansatte ved sunnaas sykehus. Telemedisinsk sårprosjekt - samhandling med pasient og helsepersonell i hjemmet.
Default Presenter
11/29/2016 1:33:00 PM
View

VIDSÅR1 16H - 30112016 - del1
Klinisk vurdering av sår.
Default Presenter
11/30/2016 1:36:00 PM
View

VIDSÅR1 16H - 30112016 - del2
Livskvalitet og smerter hos pasienter med ulike typer sår - hva sier litteraturen?
Default Presenter
11/30/2016 1:39:00 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry