Channel - Fakultet for helsevitenskap
Fakultetet skal være et fremragende kompetansesenter for helsefaglig utdanning, forskning og formidling av personsentrert og tverrfaglig helsearbeid med spesiell fokus på primærhelsetjenesten.
12/21/2016 3:04:33 PM

Channel Videos

Fagdag
Allmennoptometri & Tverrfaglig samhandling rundt personer med nedsatt syn eller blindhet
Default Presenter
4/16/2015 7:00:00 AM
View

Film 2 Introduction to Globalization Lec 1 Part 1
Lecture 1 Part 1 Defining Globalization
Default Presenter
10/9/2016 2:45:51 PM
View

Global Health-GLOBINTRO-Presentation-Film 1
GLOBINTRO, or Introduction to Globalization, is an introductory course for students who want to take a master elective in Global Health. This is a presentation of this introductory course, giving an overview and outline, and directions for your work as an online student.
Default Presenter
10/3/2016 1:21:43 PM
View

Intro Global film 3, lecture 1 part 2
Default Presenter
11/2/2016 7:29:49 AM
View

MAKS 17V
MAKS
Default Presenter
1/31/2017 12:49:00 PM
View

MAKS 17V 17.01.2017
MAKS - Master i avansert klinisk sykepleie
Default Presenter
1/17/2017 12:00:00 PM
View

MAKS 17V 18.01.2017
MAKS 17V
Default Presenter
1/17/2017 12:00:00 PM
View

MAKS 31031017
Default Presenter
3/31/2017 7:00:00 AM
View

MAKS 640 24042017
Default Presenter
5/3/2017 12:54:43 PM
View

MAKS 640 25042017
Deler av opptaket er uten lyd!
Default Presenter
5/3/2017 12:57:58 PM
View

MAKS 640 26042017_del2
Default Presenter
5/3/2017 1:02:15 PM
View

MAKS 640 26042027_del1
Default Presenter
5/3/2017 1:00:11 PM
View

MAKS 640 27042017
Default Presenter
5/3/2017 1:04:15 PM
View

MAKS 640 28042017
Default Presenter
5/3/2017 1:07:26 PM
View

MAKS 720 25042017
Opptak fra forlesningen 25/4-2017
Default Presenter
5/3/2017 12:32:54 PM
View

MAKS 720 26042017
Opptak fra foresningen 26/4-2017 - deler av opptaket er desverre uten lyd!
Default Presenter
5/3/2017 12:49:39 PM
View

MAKS 720 9. mai 2017
MAKS 720
Default Presenter
5/9/2017 7:00:00 AM
View

MKVANT606 - 01
Default Presenter
8/24/2016 8:11:01 AM
View

MKVANT606-02
Default Presenter
8/29/2016 10:56:55 AM
View

MKVANT606-03
Default Presenter
8/25/2016 7:00:07 AM
View

MKVANT606-04
SFB
Default Presenter
8/29/2016 8:15:21 AM
View

MORT5001-Barn og kontaktlinser
Kathinka Jeber
9/22/2016 12:15:00 PM
View

MORT5001-Differential diagnosis of neurologenic, myogenic and mechanical eye muscle disorders
NN Nadia Northway
9/20/2016 2:15:00 PM
View

MORT5001-General investigation of incomitant
NN Nadia Northway
9/20/2016 12:15:00 PM
View

MORT5001-Optical correction in strabism
Andre Roth
9/22/2016 7:15:00 AM
View

MORT5001-Secondary deviations/ Consecutive
NN Nadia Northway
9/21/2016 7:15:00 AM
View

MSRI4001-Förändrat liv och lärande vid synnedsättning-02
Inger Berntsson
11/6/2015 12:10:00 PM
View

MSRI4001-Grunnleggende optikk –Gøril Pharm
Default Presenter
8/25/2015 1:00:00 PM
View

MSRI4001-Rehabilitering och habilitering
Presenter: Inger Berntsson
Default Presenter
8/26/2015 10:15:00 AM
View

MSRT4001-Delaktighet, medborgerskap og døvblindhet
Litteratur: Gustavsson (red) 2004, Delaktighetens språk Gustavsson (2004) På spaning efter det levda medborgarskapet
Ann-Britt Johansson
4/25/2016 7:00:00 AM
View

MSRT4001-Dick Brunech-01
Default Presenter
1/19/2016 12:00:00 PM
View

MSRT4001-Dick Brunech-05
Default Presenter
1/20/2016 9:15:00 AM
View

MSRT4001-Dick Brunech-06
Default Presenter
1/20/2016 10:15:00 AM
View

MSRT4001-Inkludering
Litteratur: Armstrong
Inger Berntsson
4/25/2016 9:00:00 AM
View

PHDQUAN510-01 - Quantitative Methods I, autumn 2016 (1)
Default Presenter
8/26/2016 7:54:35 AM
View

PHDQUAN510-02 Quantitative Methods I, autumn 2016 (2)
Default Presenter
8/26/2016 11:27:10 AM
View

VIDSÅR 15H - 03 - Sirkulasjonsfysiologi og patofysiologi.
Prof. Einar Stranden, Aker Universitetssykehus
9/16/2015 7:00:00 AM
View

VIDSÅR 15H - 04 - Diagnostisering av sår - hvorfor? og hvordan?
Andreas Dietze, Seksjonsleder, ortoped, Tønsberg Sykehus
9/17/2015 7:00:00 AM
View

VIDSÅR 15H - 05 - Trykksår, psykososiale aspekt ved å leve med sår, betydning av sår på samfunnsnivå og å arbeide kunnskapsbasert.
Default Presenter
11/9/2015 9:00:00 AM
View

VIDSÅR 15H - 06 - Trykksår, psykososiale aspekt ved å leve med sår, betydning av sår på samfunnsnivå og å arbeide kunnskapsbasert.
Default Presenter
11/10/2015 8:00:00 AM
View

VIDSÅR 16H
VIDSÅR
Default Presenter
1/17/2017 9:00:00 AM
View

VIDSÅR 16H 06032017
VIDSÅR
Default Presenter
3/6/2017 7:24:00 AM
View

VIDSÅR 16H 07032017
VIDSÅR
Default Presenter
3/7/2017 7:29:00 AM
View

VIDSÅR 16H 18.01.2017
VIDSÅR
Default Presenter
1/18/2017 8:00:00 AM
View

VIDSÅR 16H 19.01.1017
VIDSÅR
Default Presenter
1/19/2017 8:00:00 AM
View

VIDSÅR1 16H - 28112016 - del1
Phathophysiology of pressure ulcer development - latest latest evidence
Default Presenter
11/28/2016 1:06:00 PM
View

VIDSÅR1 16H - 28112016 - del3
Professor Dimitri Beeckman, Ghent University, Belgia
11/28/2016 1:26:00 PM
View

VIDSÅR1 16H - 30112016 - del2
Livskvalitet og smerter hos pasienter med ulike typer sår - hva sier litteraturen?
Default Presenter
11/30/2016 1:39:00 PM
View

VIDSÅR1 16H 16012017 del1
Første forelesning 16. januar 2017 - Diabetic foot ulcers (siste del er dessverre uten lyd!)
Default Presenter
1/16/2017 9:00:00 AM
View

VIDSÅR1 16H 16012017 del2
Default Presenter
1/16/2017 11:00:00 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry